Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate se aplică tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru: www.psihiatriebucuresti.ro.

Denumirea operatorului de date cu caracter personal: CMI DR VOCHESCU CARMEN MARCELA

Proprietarul website-ului https://psihiatriebucuresti.ro – CMI DR VOCHESCU CARMEN MARCELA

1.Datele personale pe care le prelucrăm de pe site și scopul acestora:

Pentru a efectua o programare la o consultatie online pe site-ul nostru, colectăm următoarele date personale ale dumneavoastră: numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și data nașterii.

Datele personale furnizate de dvs. sunt utilizate exclusiv în scopul efectuării programării.

Vă asigurăm de confidențialitatea acestor date prin angajamente de confidențialitate semnate de întreg personalul nostru.

Minimizarea datelor personale

Colectarea datelor dvs personale este limitată strict la minimul necesar programarii.

Durata de stocare

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe o perioadă nelimitată.

În cazul în care nu s-a efectuat programarea și vă retrageți consimţământul pentru prelucrarea  datelelor personale colectate prin intermediul website-ului, vom şterge toate datele dvs personale în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile.
Dacă stocarea datelor dumneavoastră personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele personale în continuare, pentru acea durată.

Persoane terțe

Nu divulgăm sau transferăm datele dumneavoastră personale către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul sunt necesare sau dacă suntem obligați prin lege, de ex. dacă divulgarea este o obligație legală, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer.

2. Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor şi ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate şi infrastructura IT corespunzătoare. Dacă descoperim o breşă de securitate în prelucrarea datelor dvs personale care prezintă un risc pentru drepturile şi libertăţile dvs, vom notifica Autoritatea Naţională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale. Veţi fi informat cu privire la breșa de securitate dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile şi libertăţile dvs.

3. Cunoașterea drepturilor

Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de acces la datele personale. Acest lucru înseamnă că, la solicitarea dvs, noi vă vom confirma dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale şi/sau vă vom furniza o copie cu aceste date.
 • Dreptul de a obţine rectificarea datelor personale inexacte.
 • Dreptul de a obţine restricţionarea procesării datelor personale. Acest drept vă este disponibil atunci când:
  • contestaţi acurateţea datelor dvs personale prelucrate, doar cât timp efectuăm verificări cu privire la acurateţea acestora şi efectuăm actualizările necesare, daca este cazul;
  • prelucrarea datelor personale este nelegală şi vă opuneţi ştergerii datelor dvs personale
  • nu avem nevoie de datele dvs personale pentru scopul prelucrării şi dvs aveți nevoie de ele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept legal, sau
  • vă opuneţi prelucrării datelor dvs personale, cât timp există un echilibru între interesul nostru legitim şi dreptul dvs de a solicita încetarea prelucrării.

 

4. Exercitarea drepturilor

Dacă aveţi orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs personale sau dacă doriţi să ne adresaţi vreo solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dvs cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactaţi la:

– adresa de email: carmenvochescu@yahoo.com

– telefon: 0734.609.929

– sediul nostru: Bd Constantin Brancoveanu nr 110D, etaj 2, cabinet psihiatrie, sector 4, Bucuresti

Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de o lună. În cazul în care avem nevoie de mai multe informaţii din partea dvs sau avem dificultăţi în rezolvarea cererii dvs, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dvs.

În cazul în care consideraţi că nu am soluţionat toate cererile dvs sau sunteţi nemulţumiţi de răspunsurile noastre, puteţi formula o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea de supraveghere vă va informa cu privire la stadiul şi soluţia plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp.

De asemenea, puteţi să vă adresaţi instanțelor de judecată împotriva noastră sau a autorităţii de supraveghere.

5.Modificări ale politicii

Dacă decidem să modificăm prezenta politică de confidenţialitate pentru  a proteja mai bine drepturile şi datele dvs personale, vom publica o nouă versiunea aici, care o va înlocui pe aceasta.

Nici o modificare a politicii de confidenţialitate nu vă va reduce drepturile fără consimţământul dvs.

Vă mulţumim că ne-aţi încredinţat datele dvs personale şi că ne-ati acordat timpul necesar pentru a citi politica noastră de confidenţialitate. Vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi dacă mai aveţi orice alte nelămuriri cu privire la datele dvs personale şi modul în care le prelucrăm.

Drepturi de autor © 2021 Psihiatrie si Psihologie Bucuresti