Obtinerea certificatului de handicap

Pentru a fi incadrate in handicap, persoanele care solicita acest lucru trebuie, in primul rand, sa fie evaluate de asistenti sociali, medici de specialitate sau psihologi. Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) este structura din cadrul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului (DGASPC), responsabila pentru evaluarea complexa a adultului cu handicap.

 

Ce documente sunt necesare:

Pentru a fi evaluate, persoanele trebuie sa depuna un dosar ce va cuprinde urmatoarele documente:

 1. DOSAR CU ŞINĂ;
 2. ACT DE IDENTITATE – original şi copie xerox;
 3. ADEVERINŢĂ DE SALARIAT – pentru salariaţi – în original;
 4. DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) ŞI ULTIMUL TALON DE PENSIE – pentru pensionari – în copie xerox;
 5. ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ – pentru cei care nu realizează venituri – în original.
 6. Scrisoare medicală (anexa 2) – tip de la medicul de familie – cu bolile aflate în evidenţă numai pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată – original;
 7. Scrisoare, referat sau certificat medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi – după caz – data debutului bolii – original;
 8. Alte acte medicale (bilete de ieşire din spital, analize medicale, altele) după caz sau la solicitarea specialiştilor serviciului de evaluare complexă.

 

Dosarul se depune de catre persoana solicitanta sau reprezentantul legal al acesteia la registratura primariei din localitatea de domiciliu/resedinta sau la registratura DGASPC. SECPAH verifica si analizeaza dosarul persoanei solicitante, care trebuie sa contina toate documentele prevazute de lege si, in termen de 5 zile lucratoare, comunica persoanei in cauza data planificata la care aceasta urmeaza a se prezenta in vederea evaluarii. In cazul unui dosar incomplet, SECPAH solicita completarea dosarului cu documentele necesare.

 

Ulterior, se va realiza evaluarea complexa a persoanelor adulte, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii si a documentelor la SECPAH. In cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexa se va efectua la domiciliul/resedinta persoanei in cauza, in baza scrisorii medicale si a anchetei sociale. Cheltuielile de deplasare, in vederea asigurarii evaluarii complexe la domiciliu/resedinta, se vor suporta din bugetul DGASPC.

 

Etapele procedurii de evaluare:

 1. Repartizarea dosarului echipei multidisciplinare de catre seful SECPAH, in vederea efectuarii evaluarii complexe;
 2. Analiza dosarului, care implica verificarea documentelor care trebuie sa contina informatii relevante pentru constatarea deficientei functionale, severitatii, tipului si duratei estimate a acesteia, a dependentei, a limitarii de activitate si a restrictiilor de participare;
 3. Programarea persoanei pentru evaluare si comunicarea datei, locului si, dupa caz, a documentelor suplimentare solicitate;
 4. Efectuarea de catre echipa multidisciplinara a evaluarii/reevaluarii propriu-zise a persoanei solicitante si, dupa caz, in prezenta reprezentantului legal al acesteia. In aceasta etapa se vor corela informatiile din dosar cu cele rezultate in urma evaluarii persoanei;
 5. Intocmirea raportului de evaluare complexa, cu formularea propunerilor privind incadrarea/neincadrarea in grad de handicap. Raportul cuprinde datele relevante rezultate in urma parcurgerii domeniilor de evaluare si concluziile cu privire la propunerea de incadrare/neincadrare in grad si tip de handicap, la propunerea privind orientarea profesionala si, dupa caz, cu privire la propunerea privind luarea unei masuri de protectie. Propunerea privind incadrarea/neincadrarea in grad si tip de handicap va respecta criteriile medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, in vigoare.

 

INVESTIGAŢII MEDICALE SPECIFICE AFECŢIUNII

I. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL (AVC)

 • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist neurolog cu precizarea modalității / posibilității de deplasare și FMS (scala de gradare a forței musculare) – în original;
 • interpretare investigații imagistice: CT sau RMN, etc.;
 • bilet de ieşire spital – copie xerox.

Accidentele vasculare cerebrale se încadrează în grad de handicap indiferent de etiologie.

II. RETARD MENTAL

 • examen psihiatric – original;
 • examen psihologic cu specificarea IQ (coeficientul de inteligență) și scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) – original.

III. DEMENŢE (Alzheimer, Mixtă, Senilă, etc.)

 • examen psihiatric si examen neurologic sau geriatric – în funcţie de specialistul la care se află bolnavul în evidenţă – original;
 • evaluare psihologică cu precizare scor MMSE (mini test pentru examinarea stării mentale) și scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) – original;
 • interpretare computer tomograf – cerebral – original.

IV. TULBURĂRI DE PERSONALITATE

 • examen psihiatrie – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • examen psihologic – scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) – original.

V. BOLI PSIHICE ( SCHIZOFRENIE ŞI ALTE PSIHOZE MAJORE)

 • examen psihiatrie – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii:
 • examen psihologic – scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) original

VI. AFECŢIUNI NEUROLOGICE

 • examen neurologie cu specificarea debutului bolii şi a gradului de deficienţă funcţională – original;
 • examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii – original
 • investigaţii paraclinice – interpretare (C.T. / radiografii / E.E.G. / E.M.G şi altele – după caz) – copii xerox.

VII. EPILEPSIA

 • examen neurologic cu precizarea diagnosticului, a tipului de criză şi a frecvenţei crizelor sub tratament, cu confirmare E.E.G. – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • examen psihiatric în cazul tulburărilor psihice asociate – original.

Se încadrează în grad de handicap epilepsia cu debut precoce (copilărie, adolescenţă, până la 26 de ani), indiferent de etiologie; persoanele fără venit, diagnosticate cu epilepsie se încadrează în grad de handicap indiferent de data debutului afecţiunii.

Drepturile si facilitatile acordate persoanelor cu handicap le puteti gasi la adresa: http://www.dgaspc4.ro/servicii-si-prestatii—persoane-cu-handicap.htm

Pentru programari in vederea eliberarii unui referat psihiatric: Dr Carmen Vochescu – 0734.609.929.

Pentru programari raport de psihodiagnoza si evaluare clinica: Psiholog Monica Sandu – 0722.614.962.

Drepturi de autor © 2021 Psihiatrie si Psihologie Bucuresti