Ingrijiri medicale la domiciliu

Reglementarile privind modul de acordare a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu sunt prevazute in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 150/2002, privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, Hotarârea de Guvern nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si Ordinul MS/CNAS nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

 

PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZA PENTRU INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

-Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie;

-Monitorizarea parametrilor fiziologici: puls, tensiune arteriala;

-Monitorizarea parametrilor fiziologici: diureza, scaun;

-Administrarea medicamentelor intramuscular;

-Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului;

-Administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicala;

-Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasa sub supravegherea medicului;

-Recoltarea produselor biologice;

-Alimentarea artificiala pe sonda gastrica si educarea asiguratului/apartinatorilor;

-Alimentare pasiva, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii cu tulburari de deglutitie;

-Clisma cu scop terapeutic;

-Spalatura vaginala in cazuri de deficit motor;

-Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicatii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor;

-Manevre terapeutice pentru evitarea complicatiilor pulmonare: schimbarea pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie;

-Ingrijirea plagilor simple;

-Ingrijirea plagilor suprainfectate;

-Ingrijirea escarelor multiple;

-Ingrijirea stomelor;

-Ingrijirea fistulelor;

-Ingrijirea tubului de dren;

-Ingrijirea canulei traheale si instruirea asiguratului;

-Monitorizarea dializei peritoneale;

-Aplicarea de pampers, plosca, bazinet.

 

In cabinetul de psihiatrie se recomanda ingrijiri la domiciliu:

-pentru bolnavii cu demente (ajutor in administrarea tratamentului oral, a celui injectabil atunci cand e indicat de medic, pentru mobilizare/masaj in vederea evitarii aparitiei escarelor, pentru tratarea escarelor, etc)

-pentru batranii care au o tulburare afectiva organica (cu patologii multiple cardiovasculare, cerebrovasculare, diabet, etc) care necesita tratament injectabil, kinetoterapie, analize de laborator si nu se pot deplasa la un cabinet medical (sdr de imobilizare).

 

OBTINEREA SERVICIILOR DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre medicii de specialitate aflati in relatii contractuale cu casa de asigurari numai ca o consecinta a consultatiei medicale raportate si validate de casa de asigurari de sanatate (adica pacientul trebuie sa fie asigurat si sa aduca la consultatie un bilet de trimitere de la medicul de familie catre specialitatea la care se prezinta).

In functie de statusul de performanta ECOG, bolnavul care necesita ingrijiri la domiciliu poate fi:

-incapabil sa desfasoare activitati casnice, este imobilizat in fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesita sprijin pentru ingrijirea de baza (igiena si/sau alimentatie si/sau mobilizare) – statusul de performanta ECOG 3

-complet imobilizat la pat, dependent total de alta persoana pentru ingrijirea de baza (igiena, alimentatie, mobilizare) – statusul de performanta ECOG 4

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul “Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu”, dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in una sau mai multe etape (episoade de ingrijire). Un episod de ingrijire este de maxim 30 de zile de ingrijiri.

Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se elibereaza in trei exemplare :

-un exemplar ramâne la medic

-un exemplar se depune de catre asigurat sau apartinatorul legal acestuia la casa de asigurari de sanatate impreuna cu: o cerere de acordare de servicii de ingrijiri la domiciliu, copii de pe actele de identitate, alte documente doveditoare ale afectiunii pacientului

-un exemplar ramâne la asigurat urmând a fi predat furnizorului de servicii de ingrijiri la domiciliu, daca cererea este aprobata.

Documentele trebuie depuse la casa de asigurari de sanatate in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandarii.

Cererile si recomandarile primite de catre Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti se analizeaza intr-un interval de 48 de ore de la data depunerii si sunt aprobate in limita sumelor prevazute cu acesta destinatie. Asiguratului i se va transmite prin adresa scrisa, expediata prin posta, raspunsul la cerere in termen de maximum 24 de ore de la data luarii deciziei.

Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.

Asiguratii, pe baza cererilor aprobate de catre CASMB, se adreseaza unui furnizor de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu acreditat, aflat in relatii contractuale cu CASMB, si care este inclus in lista de furnizori pusa la dispozitie de catre aceasta.

Pentru a beneficia din nou de ingrijiri medicale la domiciliu asiguratul reia procedura de aprobare de catre casa de asigurari de sanatate a ingrijirilor medicale la domiciliu.

 

OBLIGATIILE FURNIZORULUI DE SERVICII DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

-Sa informeze asiguratii despre serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu cuprinse in pachetul de servicii de baza, obligatiile furnizorului, precum si obligatiile asiguratului.

-Sa respecte programul conform planului de ingrijiri medicale la domiciliu conform recomandarilor facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si din spital, zilnic, inclusiv sâmbata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.

-Sa acorde servicii de ingrijiri medicale la domiciliu tuturor asiguratilor fara nici o discriminare.

-Sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata.

-Sa comunice direct, atât medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu cât si medicului de familie al asiguratului, evolutia starii de sanatate a acestuia.

-Sa tina evidenta serviciilor de ingrijiri medicale furnizate la domiciliul asiguratului, privind tipul serviciului acordat, data si ora acordarii, durata, evolutia starii de sanatate.

Drepturi de autor © 2021 Psihiatrie si Psihologie Bucuresti